Preguntes freqüents

Facturació

Què he de fer si no estic d'acord amb la facturació?

Posar-se en contacte amb ATL a l'e-mail eATL.registre@atl.cat, indicant els fets detectats i adjuntant la informació necessària per tal d'establir on s'ha produït el problema.

Quin és el període de facturació d'ATL?

ATL factura l'aigua abastida als seus clients amb una periodicitat mensual.

Com es fa la lectura dels consums a facturar?

En la gran majoria dels punts de lliurament d'ATL, la mesura dels volums mensuals a facturar es fa a través de cabalímetres electromagnètics de gran precisió connectats al Sistema d'Automatització i Control Centralitzat (SACC), de manera que a final de cada mes les lectures són automàticament incorporades a la nostra base de dades, i posteriorment són validades abans de procedir a la seva facturació.

Consums

Per què els consums visualitzats no estan més actualitzats i no es veuen fins un parell de dies abans?

Els volums mostrats són integrats automàticament a la base de dades d'ATL a partir dels cabalímetres distribuïts per tota la xarxa, i per tant hi ha un temps necessari d'integració de les dades que fan que sigui necessari un parell de dies fins a visualitzar-les a l'Extranet.

Per què pot ser que els volums dels dies immediatament anteriors no siguin exactament els volums a facturar?

Els volums mostrats dels 10 dies anteriors a la consulta,  provenen de dades automàtiques que arriben dels cabalímetres automatitzats de la xarxa de distribució. Però aquestes són dades en brut que no han patit el procés de validació necessari per tenir-los en compte a l'hora de facturar, i és possible que en un moment donat no siguin exactament els volums a facturar. Això, per exemple, és pot donar en situacions d'avaries d'equips, fuites, sobreeiximent, etc. i això fa que a l'hora de facturar sempre es validi abans tota la informació.

Qualitat de l'aigua

Què he de fer si necessito més informació en relació als paràmetres de qualitat de l'aigua ? 

Posar-se en contacte amb ATL a l'e-mail eATL.registre@atl.cat, indicant els paràmetres i període de consulta. 

On es fan les analítiques de qualitat de l'aigua?

Els controls periòdics de qualitat de l'aigua es realitzen agafant mostres en les preses existents a tal efecte i properes als punts de lliurament de cada punt d'abastament. D'aquesta manera es garanteix que la mostra d'aigua és representativa de la lliurada per part d'ATL al client.

Operació

On he de trucar en cas d’emergència amb el servei d’abastament, com per exemple una fuita d'una canonada d'ATL?

Al telèfon del centre de control de xarxa, operatiu les 24h (675 780 142)

Altres

Com puc demanar una informació que no està en aquesta Extranet ?

Qualsevol petició d'informació addicional lo podeu fer a través de l'adreça electrònica eATL.registre@atl.cat